Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Kraamzorg de Waarden hanteert de Algemene (landelijke) leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg van Bo Geboortezorg 2018

Deze voorwaarden kun je inzien op onze website.

Onderdeel van de Leveringsvoorwaarden is indien u als cliënt jonger bent dan 18 jaar dan moet u de overeenkomst, ondanks het feit dat u vanaf de leeftijd van 16 jaar wettelijk een geneeskundige overeenkomst mag aangaan (wet WGBO), laten ondertekenen door een wettelijk vertegenwoordiger vanwege de financiële garantstelling tot 18 jaar.

Daarnaast hanteren wij de volgende Aanvullende voorwaarden:

Arbo en Veiligheid

Er zijn een aantal voorwaarden ten aanzien van Arbo en veiligheid waar je als cliënt aan moet voldoen. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op (Arbo)wetgeving en landelijke richtlijnen ten aanzien van veiligheid. De voorwaarden dienen om te zorgen dat tijdens de zorgverlening de kraamverzorgende volgens Arbo richtlijnen haar werk kan doen in een veilige werkomgeving en dat er een veilige omgeving is voor de verzorging van moeder en kind.
Je vindt de voorwaarden hier.

Vervoerskosten

De vervoerskosten die de kraamverzorgende maakt op weg van en naar jouw woning, zijn voor rekening van Kraamzorg de Waarden. Wanneer de kraamverzorgende haar auto gebruikt ten behoeve van jouw gezin, geldt daarvoor een vastgestelde kilometervergoeding van € 0,27. Deze vergoeding betaal je rechtstreeks aan de kraamverzorgende. Je gezinsleden mogen uitsluitend met de kraamverzorgende meerijden als zij een inzittendenverzekering heeft. Gebruikt de kraamverzorgende jouw auto, dan ben je zelf aansprakelijk voor eventuele schade die de kraamverzorgende zou kunnen veroorzaken.

Parkeren

In grootstedelijke gebieden is er vaak een parkeerprobleem. Wanneer dit probleem zich voordoet in jouw woonomgeving, verzoeken wij je een eventuele parkeerontheffing voor de kraamverzorgende te regelen. Wanneer de kraamverzorgende parkeerkosten moet maken, brengt zij de kosten bij jou in rekening.

Gebruik van sleutels

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afgeven van sleutels aan de kraamverzorgende. Kraamzorg de Waarden kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal.

Aansprakelijkheid

Kraamzorg de Waarden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid. In geval een medewerker materiële schade veroorzaakt geldt een eigen risico van € 100,-- per gebeurtenis. Je dient de schade direct te melden bij onze organisatie. (Het beschadigde materiaal dien je te bewaren voor eventuele expertise).

Verantwoordelijkheidsverdeling tussen kraamverzorgende en verloskundige

De verloskundige is verantwoordelijk voor het kraambed. De kraamverzorgende zal bij eventuele problemen altijd overleg plegen met de verloskundige.

Privacybeleid

Kraamzorg de Waarden hanteert de privacyregels zoals omschreven in de Leveringsvoorwaarden voor de kraamzorg. Kraamverzorgenden handelen volgens privacyregels zoals omschreven in de Beroepscode voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Medicatiebeleid

Niet van toepassing. Onze kraamverzorgenden mogen geen medicijnen toedienen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de verloskundige of de huisarts. 

Informatieplicht aan clienten over inzet van kraamverzorgenden in opleiding en toestemmingsplicht bij inzet stagiaires

Kraamzorg de Waarden is een erkend leerbedrijf, hetgeen betekent dat de zorg geleverd kan worden door een kraamverzorgende in opleiding. Wij werken samen met diverse scholen en verschillende leertrajecten. Onder deskundige begeleiding zal de kraamverzorgende in opleiding haar vak uitoefenen. 

De consequenties van de Arbeidstijdenwet en de collectieve arbeidsovereenkomst voor de inzet van de kraamverzorgende

Kraamzorg de Waarden zal bij de inzet van kraamverzorgenden rekening houden met de Arbeidstijdenswet en de collectieve arbeidsoverenkomst (CAO).

 

Kraamzorg aanvragen?

Kraamzorg aanvragen?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Meld je dan aan en je ontvangt een uniek kadootje tijdens de intake. 

Aanmelden kraamzorg

Advies nodig?

Vraag het aan Sanne

Blijf op de hoogte
en praat mee

Advies nodig?