Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Wat is BabyThuisZorg?
BabythuisZorg De Waarden is gezinsondersteuning voor gezinnen met een kindje tot ongeveer 1 jaar die tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Het is een individuele maatwerkvoorziening in het sociale domein, die aanvullend werkt op kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Wij bieden laagdrempelige en vroegtijdige ondersteuning aan ouders met jonge kinderen. Het doel hiervan is om problemen op latere leeftijd te voorkomen.

Snel inzetbaar en flexibel
De kracht van BabythuisZorg De Waarden is dat de ondersteuning snel en flexibel inzetbaar is. De zorg wordt op maat ingeregeld en kan zowel aansluitend aan de kraamperiode als los van de kraamperiode worden aangeboden. Wij zijn 24/7 bereikbaar en indien nodig is zelfs 24-uurszorg mogelijk.

Vanaf de inzet van de BabythuisZorg wordt er gewerkt aan het versterken van de eigen kracht van ouder(s) en inzet van het eigen netwerk om de ouder(s) zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken. Hiervoor kan voortdurend worden geschakeld in intensiteit, aansluitend op de ondersteuningsbehoefte van de ouder(s) en de wensen van de verwijzer.

Risicofactoren
Voor verreweg de meeste ouders bieden kraamzorg en jeugdgezondheidszorg samen een stevig fundament onder startend ouderschap.

Soms is het aanbod onvoldoende en dit heeft vaak te maken met risicofactoren als gezondheidsproblemen van moeder of baby, stress, een licht verstandelijke beperking, een eerdere traumatische ervaring, een beperkt netwerk of jong ouderschap. In deze gevallen biedt BabythuisZorg De Waarden laagdrempelige en integrale ondersteuning in het gezin. Wij werken hierbij samen met partners uit geboortezorg en het sociaal domein.

Combi Small

Wat doen we?
Na de aanvraag voor BabythuisZorg brengen we de ondersteuningsbehoefte op verschillende leefgebieden in kaart. Vervolgens bieden we praktische hulp en zoeken naar mogelijkheden om de ouder(s) zo snel mogelijk weer zelfredzaam te maken.

We versterken de aanwezige compententies bij ouders en werken samen met de ouder(s) aan het versterken van de vaardigheden in de verzorging van de pasgeborene, het brengen van structuur en rust in het gezin, het bewaken van het psychisch welzijn van de ouder(s), het verstevigen van de hechting tussen ouder en kind enzovoort. Vaak is deze ondersteuning voldoende om hierna zelfstandig door te kunnen. Indien nodig verwijzen we door naar meer specialistischere vormen van hulpverlening.

Ook hebben we een signalerende functie als het gaat om vroege signalen van verwaarlozing en/of huiselijk geweld.

Voorwaarde voor inzet
Financiering van BabythuisZorg De Waarden vindt plaats vanuit de Jeugdwet en/of de Wmo. Dit betekent dat voorafgaand aan de inzet van BabythuisZorg een akkoord moet worden verkregen van de gemeente waar de cliënt woont. Na ontvangst van de aanvraag neemt BabythuisZorg De Waarden hiervoor contact op met de gemeente. In een groot aantal gemeenten hebben we inmiddels goede samenwerkingsafspraken en kunnen we snel inzetten. Facturatie via VECOZO is inmiddels mogelijk. Als u hier graag meer informatie over wenst, dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen. U kunt ook direct BabythuisZorg aanvragen.

BabythuisZorg De Waarden is er voor gezinnen waar de duur en intensiteit van reguliere Geboortezorg onvoldoende is. Op het moment dat er recht is op verlengde kraamzorg (gefinancierd vanuit de zorgverzekeringswet) geldt dit als voorliggende voorziening en wordt er geen BabythuisZorg ingezet.

Hiernaast is ook een goede relatie met de ouder(s) en acceptatie van de geboden ondersteuning een belangrijke voorwaarde voor succes. Hierbij is het een voordeel dat BabythuisZorg gelieerd is aan Kraamzorg de Waarden. De kraamverzorgende is de enige zorgverlener die acht tot tien dagen achter de voordeur in een gezin verblijft. Hierdoor is zij in staat om een vertrouwensband op te bouwen en ontstaat er een ingang voor hulpverlening. Ook structurele zorgmijders kunnen op deze wijze soms toch worden bereikt.

BabythuisZorg aanvragen
Als verwijzer kun je via dit formulier BabythuisZorg aanvragen.

Meer weten?
Lees hier meer over onze medewerkers of onze kwaliteit van zorg. Je kunt hier ook onze folder over BabythuisZorg downloaden.
Lees hier over de ervaringsverhalen over de inzet van BabythuisZorg.

BabythuisZorg De Waarden is partner van BabythuisZorg
Leveringsvoorwaarden BabythuisZorg De Waarden
Privacyreglement BabythuisZorg De Waarden
Klachtenreglement BabythuisZorg De Waarden

 

Kraamzorg aanvragen?

Kraamzorg aanvragen?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Meld je dan aan en je ontvangt een uniek kadootje tijdens de intake. 

Aanmelden kraamzorg

Advies nodig?

Vraag het aan Sanne

Blijf op de hoogte
en praat mee

Advies nodig?