Corona

Informatie over het Coronavirus bij zwangerschap, bevallen en de kraamtijd

Laatst gewijzigd op: 9 september 2021

Wij begrijpen als geen ander dat je als zwangere veel vragen hebt over het coronavirus. We proberen alle vragen op deze pagina zo goed mogelijk te beantwoorden. Heb je toch nog een vraag, mail ons dan gerust op sanne@kraamzorg.org.

Wij blijven altijd zorg leveren!

Kraamzorg de Waarden zal te allen tijde blijven assisteren bij bevallingen en kraamzorg leveren. In geval van een (verdachte) besmetting van Corona bij de kraamvrouw of andere leden binnen het gezin wordt per situatie bekeken hoe de zorg wordt ingezet.

Onze richtlijnen om verspreiding te voorkomen

We doen er alles aan om de verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. We staan in nauw contact met het RIVM en de GGD en volgen hun adviezen en richtlijnen op. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. We hebben binnen onze organisatie de volgende maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen en ervoor te zorgen dat alle belangrijke processen door kunnen blijven gaan:

 • Wanneer je onze Planning belt voor de start van kraamzorg of het assisteren bij de bevalling zullen zij een aantal vragen stellen om te bepalen of er extra maatregelen nodig zijn. 
 • Onze medewerkers worden continu op de hoogte gehouden van de laatste richtlijnen die landelijk gelden vanuit het RIVM en de GGD’s en volgen deze richtlijnen nauwkeurig. Onze medewerkers kunnen met vragen terecht bij onze preventiemedewerker.
 • Onze medewerkers zijn er op getraind om zo hygiënisch mogelijk te werken en weten hoe belangrijk het is om geen virussen over te dragen tijdens het leveren van zorg. Daarnaast geldt voor zorgpersoneel dat zij met verkoudheidsklachten en koorts thuis moeten blijven. Onze kraamverzorgenden kunnen dit altijd overleggen met onze preventiemedewerker. Zo houden wij als organisatie onze werknemers goed in de gaten en zijn we extra alert. 
 • Onze kraamverzorgende draagt bij alle verzorgende handelingen handschoenen. Daarnaast volgt zij nauwkeurig alle geldende richtlijnen en regels op. Ook worden er persoonlijke beschermingsmaterialen gebruikt bij een gezonde kraamvrouw als de kraamverzorgende langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter zorg verleent of langer dan 3 minuten op minder dan 30 cm van het gezicht van de kraamvrouw is. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens ondersteuning bij de borstvoeding. Onze kraamverzorgenden dragen dan een bril, mondmasker en handschoenen.
 • Onze kraamverzorgenden werken allemaal in uniform. Dit uniform wordt dagelijks op 60 graden gewassen.
 • Onze kraamverzorgende heeft de keuze om preventief persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, ook al is iedereen gezond in het gezin.
 • Indien de kraamvrouw klachten heeft die passen bij Corona moet zij een chirurgisch mondmasker type II dragen. Zij dient zelf zorgen voor een geschikt mondmasker. (Deze zijn inmiddels goed verkrijgbaar.) Bij klachten moet zij laten testen, zodat duidelijk is of zij is besmet of niet en de kraamverzorgende de passende beschermende middelen kan gebruiken. Het dragen van het chirurgisch mondmasker is alleen nodig bij het geven van zorg binnen 1,5 meter.
 • Onze kantoormedewerkers werken deels thuis.
 • Op kantoor is het houden van de 1,5 meter afstand verplicht. 

Kraambezoek

De geldende regels worden regionaal bepaald aan de hand van het risiconiveau in deze regio. Het risiconiveau wordt per regio bepaald op basis van het aantal ziekenhuisopnames. Het risiconiveau kun je per regio inzien op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Onderstaand wordt er per risiconiveau/regio volgens afspraken binnen de kraamzorgsector (brancheorganisatie Bo Geboortezorg) binnen ons werkgebied aangegeven welke maatregelen er gelden (volgens de laatste actualisatie van het coronadashboard op 8 september jl.):

Voor ons werkgebied gelden momenteel de huidige maatregelen:

Risiconiveau ’zeer ernstig’

Voor een groot deel van ons werkgebied, regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland Zuid, Amsterdam-Amstelland enFlevoland, geldt momenteel de situatie ’zeer ernstig’. Hierbij geldt het dringende advies om geen kraambezoek te ontvangen in de kraamperiode.

Risiconiveau ’ernstig’

Voor de regio’s Hollands Midden, Gelderland-Zuid, Utrecht, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Zeeland geldt momenteel het risiconiveau ’ernstig’ en geldt bij gezinnen zonder (verdenking op) besmetting een dringend advies voor maximaal 2 externe bezoekers per dag in de kraamperiode op voorwaarde dat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Hierbij geldt het dringende advies om kraambezoek zoveel mogelijk te beperken als de kraamverzorgende in het gezin is.

Het dringende advies vanuit de kraamzorgsector blijft om het externe bezoek zo veel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. Hiermee voorkomen we dat het gezin, en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting. Op deze manier is het kraamgezin optimaal beschermd, net zoals de kraamverzorgende én kunnen we de continuïteit van zorg het beste waarborgen.

We begrijpen dat dit moeilijk is in de eerste speciale week na de geboorte. Helaas is het op dit moment nodig voor de bescherming van de moeder, jullie kindje en de kraamverzorgende.

Naast de regionale bezoekersmaatregelen geldt voor het bezoek de volgende landelijke richtlijnen:

 • Bezoek is vrij van klachten
 • Bezoek houdt 1,5 meter afstand en draagt bij voorkeur een mondkapje.

Wij adviseren daarnaast om de kamers na het vertrek van het bezoek en voor de komst van de kraamverzorgende regelmatig te ventileren om de besmettingskans nog kleiner te maken. 

Kan ik het Coronavirus overdragen op mijn ongeboren kindje?

Bij eerdere “nieuwe” virussen bleek dat zwangere vrouwen een verhoogde risicogroep waren. Dat lijkt bij het nieuwe Coronavirus gelukkig niet het geval. Je loopt als zwangere niet méér risico op een miskraam of aangeboren afwijkingen dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Obsterie en Gynaecologie staan de meest recente onderzoekresultaten over Corona bij zwangeren in Nederland. Deze informatie wordt frequent geupdate. 

Een voordeel van de huidige maatregelen die in Nederland gelden, is dat je óók minder kans hebt op andere infectieziekten.

Verloskundigen hebben allemaal maatregelen genomen om iedereen zo goed mogelijk te beschermen. Dit voelt misschien wat “kaal”, maar het is nu even nodig om de zorg voor iedereen te kunnen blijven verlenen, vóór, tijdens, en na de bevalling.

Bevallen tijdens de Coronacrisis

Door de huidige situatie zullen je beval-plannen misschien wel wijzigen. In een aantal regio’s is er voor gekozen momenteel geen badbevallingen meer te doen. Dit is echter geen landelijk beleid. Vraag na bij jouw verloskundige wat het beleid in jouw regio is.

Het is goed om te weten dat verloskunde een absolute prioriteit is in de meeste ziekenhuizen. Ieder ziekenhuis heeft een eigen beleid en maatregelen die ze hanteren om besmetting van Coronavirus te voorkomen. Op de website van het ziekenhuis waar je gaat bevallen kun je hier meer informatie over vinden. Onze kraamverzorgende volgt bij de bevalling in het ziekenhuis, het beleid en de protocollen van het betreffende ziekenhuis.

Studenten/leerlingen tijdens de kraamtijd

De afgelopen maanden hebben de opleidingen en stages van onze studenten/leerlingen verloskunde/kraamzorg ten gevolge van Corona stil gelegen. Er is een mogelijkheid om een extra persoon bij de bevalling en zorg te laten zijn, daarom vragen de verloskundigen en kraamzorgorganisaties je medewerking om een student/leerling bij uw bevalling/zorg toe te laten. Het is voor een ieder van belang dat de capaciteit aan verloskundigen en kraamverzorgenden juist in deze tijd op pijl blijft.

NB niet in alle ziekenhuizen is het op dit moment al mogelijk om een extra persoon bij je bevalling te laten zijn.

Borstvoeding en het Coronavirus

Tijdens de zwangerschap wordt besproken hoe je denkt je baby te gaan voeden. De meeste mensen weten wel dat er voordelen zijn aan het geven van borstvoeding, maar hoe werkt dat nou precies?

In moedermelk zitten behalve de basis voedingsstoffen die ieder kindje nodig heeft (en die ook in kunstvoeding zitten) ook nog een heleboel stoffen die een baby bescherming bieden tegen allerlei infecties. De belangrijkste effecten worden gezien bij luchtweginfecties en maag-darm infecties. Juist in deze tijd kan dat een extra motivatie zijn om borstvoeding te gaan geven.

La Leche League geeft uitgebreide informatie over het geven van borstvoeding en het Coronavirus. 

Je kunt bij ons ter voorbereiding een online borstvoedingscursus volgen. 

Borstvoeding en het Coronavirus

Covid-19 vaccinatie tijdens de borstvoedingsperiode

Bijwerkingencentrum Lareb heeft een pagina op hun website ingericht met informatie over de Covid-19 vaccinatie tijdens de borstvoedingsperiode. 

Naar aanleiding van meerdere onderzoeken verwacht bijwerkingencentrum Lareb geen nadelige gevolgen voor het kind indien de moeder tijdens de borstvoedingsperiode een Covid-19 vaccinatie krijgt. Volgens Lareb dragen de antistoffen die de moeder maakt na de vaccinatie bij aan de bescherming van het kind tegen Covid-19.

 

Covid-19 vaccinatie als je zwanger bent 

Naar aanleiding van de laatste wetenschappelijke inzichten is het standpunt ‘Vaccinatie tegen Covid-19 rondom zwangerschap en kraambed’ aangepast. Het actuele standpunt is te vinden op deze pagina.

Meer weten?  ‘Ik wil zwanger worden, mag ik een prik tegen Corona?’ en ‘Ik ben zwanger, mag ik een prik tegen Corona?’. De informatiekaart ‘Zwanger? Wel of geen prik tegen corona?’ kan je helpen bij het maken van een weloverwogen keuze.

Op de website van Rijksoverheid vind je meer informatie over Zwangerschap en coronavaccinatie. Daarnaast heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een filmpje gemaakt over de vraag of je je moet laten vaccineren als je zwanger bent of een kinderwens hebt.

 

Hoe bescherm ik mijn baby bij de verzorging tegen corona?

Zolang je Corona hebt, kun je je baby besmetten tijdens of na de bevalling. Bijvoorbeeld als je je babyvoeding geeft of knuffelt. Daarom zijn de volgende dingen belangrijk. Deze maatregelen neem je totdat je 24 uur geen klachten hebt.

 • Was goed je handen, voordat je je baby aanraakt.
 • Was goed je handen voordat je borstvoeding of flesvoeding geeft of gaat kolven.
 • Je kunt besluiten de fles te laten geven door iemand anders die niet besmet is met corona.
 • Gebruik alleen je eigen borstkolf en maak die goed schoon.
 • Draag een mondkapje bij het voeden, verzorgen en knuffelen om de kans op besmetting van je baby zo klein mogelijk te maken. Welk soort mondkapje en hoe het te gebruiken, dat zal de kraamverzorgende, arts of verloskundige je uitleggen.
 • Gebruik bij iedere voeding een nieuw mondkapje.
 • Al deze dingen gelden ook voor andere mensen in je huis met klachten. Ze gelden op alle momenten dat er contact is met de baby zoals verschonen, fles geven en knuffelen.
 • Als jij en je baby in dezelfde kamer zijn moeten jullie op momenten dat de baby niet wordt gevoed of verschoond, in elk geval 1,5 meter houden. Dit geldt ook voor andere huisgenoten met corona.

Corona kan niet in de borstvoeding komen. Met een goede hygiëne (zie hierboven) kan je gewoon borstvoeding geven. Misschien ben je bang dat je je baby met corona besmet. Dat is niet helemaal te voorkomen. De verloskundige, kraamverzorgende of arts zullen samen met jou alles doen om te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat je baby wordt besmet. Mocht het toch gebeuren, dan hoef je je daar niet schuldig over te voelen. Je baby zal waarschijnlijk niet erg ziek worden van corona.

Besmetting en verspreiding van het Coronavirus voorkomen

Het Coronavirus is een virus dat het meest lijkt op een verkoudheidsvirus. Het kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verminderde weerstand. De belangrijkste besmettingsroute is via het hoesten binnen een straal van 1.5 meter, waarbij kleine druppels worden ingeademd en in de ogen kunnen komen.

Alle kraamverzorgenden van Kraamzorg de Waarden zijn geinformeerd en weten hoe zij besmetting van het virus kunnen voorkomen. Zij weten waar ze op moeten letten en met wie ze contact op moeten nemen bij twijfel, vragen of ziekteverschijnselen. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om besmetting/verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
Het zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruiken weg

Coronavirus handen wassen Kraamzorg de Waarden

Meer informatie

Voor meer informatie over het Coronavirus verwijzen we je naar de website van het RIVM en Pharos (PDF). Daarnaast kun je altijd contact opnemen met onze lactatiekundigen met vragen over (borst)voeding.

Informatie voor anderstaligen

Op de website van Pharos staat informatie over het Coronavirus voor anderstaligen: https://www.pharos.nl/coronavirus/.

Meest gestelde vragen over het Coronavirus tijdens de zwangerschap

Het Coronavirus (ook wel COVID-19 genoemd) is in Nederland bij veel mensen vastgesteld. Als je zwanger bent, maak je je hier misschien extra zorgen over. Hierbij een aantal antwoorden op veel gestelde vragen.

Hoe bescherm ik mijzelf tegen het Coronavirus?
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Kijk op de website van het RIVM. Hier kun je zien of er een reden is om je te laten testen op het Coronavirus. Bel met je huisarts als je twijfelt. Je kunt dan bespreken of je je moet laten testen of niet. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen, klik hier om een afspraak te maken voor een test. Ga je naar de verloskundige of gynaecoloog en denk je dat je misschien besmet bent met het Coronavirus? Bel dan eerst met de verloskundige of het ziekenhuis voordat je er heen gaat.

Mag ik met Corona-klachten naar de verloskundige of gynaecoloog?

Ga je naar de verloskundige of gynaecoloog en denk je dat je misschien besmet bent met het Coronavirus? Bel dan eerst met de verloskundige of het ziekenhuis voordat je er heen gaat. 

Ik heb klachten (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, grieperig gevoel en/of koorts), kan mijn medische echo-onderzoek nog doorgaan?

Nee, bij klachten blijf je thuis. Het is belangrijk je eerst te laten testen. Neem wel telefonisch contact op met je behandelend verloskundige, huisarts of gynaecoloog: zij zullen kijken waar en wanneer je echo-onderzoek het beste kan plaatsvinden.  

Ik moet voor controle naar de verloskundige/ naar het ziekenhuis. Mag ik iemand meenemen?

Of je wel of niet iemand mag meenemen naar de controle is per praktijk en per ziekenhuis verschillend. Het is ook afhankelijk van het soort afspraak. Vraag bij je verloskundige of bij je ziekenhuis wat er wel of niet mag.  

Kan de baby in de buik ziek worden tijdens de zwangerschap of bij de bevalling?

De kans dat een baby in de buik of tijdens de bevalling besmet raakt lijkt op dit moment zeer klein. De beperkte gegevens in de medische literatuur laten zien dat het met deze baby’s goed is gegaan.

Ook kan de baby vlak na de bevalling besmet raken als de ouders op dat moment besmettelijk zijn en is het heel belangrijk dat de hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

Kan ik een miskraam krijgen van het Coronavirus?

Tot nu toe hebben zwangere vrouwen met het Coronavirus niet vaker een miskraam of zwangerschapsverlies gehad dan zwangere vrouwen die niet besmet zijn met het Coronavirus.

Hoe bescherm ik mijn baby bij de verzorging tegen corona?
Zolang je Corona hebt, kun je je baby besmetten tijdens of na de bevalling. Bijvoorbeeld als je je baby voeding geeft of knuffelt. Daarom zijn de volgende dingen belangrijk. Deze maatregelen neem je totdat je 24 uur geen klachten hebt en het langer dan 7 dagen geleden is dat je ziek werd.

 • Was goed je handen, voordat je je baby aanraakt.
 • Was goed je handen voordat je borstvoeding of flesvoeding geeft of gaat kolven.
 • Je kunt besluiten de fles te laten geven door iemand anders die niet besmet is met corona.
 • Gebruik alleen je eigen borstkolf en maak die goed schoon.
 • Draag een mondkapje bij het voeden, verzorgen en knuffelen om de kans op besmetting van je baby zo klein mogelijk te maken. Welk soort mondkapje en hoe het te gebruiken, dat zal de kraamverzorgende, arts of verloskundige je uitleggen.
 • Gebruik bij iedere voeding een nieuw mondkapje.
 • Al deze dingen gelden ook voor andere mensen in jouw huis met klachten. Ze gelden op alle momenten dat er contact is met de baby zoals verschonen, fles geven en knuffelen.
 • Als jij en jouw baby in dezelfde kamer zijn moeten jullie op momenten dat de baby niet wordt gevoed of verschoond, in elk geval 1,5 meter houden. Dit geldt ook voor andere huisgenoten met corona.

Corona kan niet in de borstvoeding komen. Met een goede hygiëne (zie hierboven) kan je gewoon borstvoeding geven. Misschien ben je bang dat je je baby met corona besmet. Dat is niet helemaal te voorkomen. De verloskundige, kraamverzorgende of arts zullen samen met jou alles doen om te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat je baby wordt besmet. Mocht het toch gebeuren, dan hoef je je daar niet schuldig over te voelen. Je baby zal waarschijnlijk niet erg ziek worden van corona.

Ik heb nu een infectie met het Coronavirus en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
In principe gaat deze afspraak niet door. Bel met je verloskundige of gynaecoloog om te vragen wat je het beste kunt doen.

Ik ben genezen van een infectie met het Coronavirus moet ik nu onder controle van een gynaecoloog?

Als je in een ziekenhuis opgenomen geweest bent omdat je een Corona-infectie had, worden de controles voor de rest van je zwangerschap meestal door de gynaecoloog uitgevoerd. Had je alleen milde klachten, en was je onder controle van een verloskundige, ook tijdens de besmetting, dan kun je onder zorg van de verloskundige blijven. Omdat we nog beperkte gegevens hebben is het belangrijk dat de verloskundige en/of gynaecoloog goed in de gaten houdt hoe de rest van je zwangerschap verloopt door uitwendig of echoscopisch de groei te vervolgen.

Ik moet voor controle naar de verloskundige / naar het ziekenhuis. Mag ik iemand meenemen?
Vanaf 11 mei 2020 mag je jouw partner weer meenemen naar de controleafspraken bij je verloskundige. In de meeste ziekenhuizen kun je ook weer je partner meenemen. Vraag bij je ziekenhuis wat er wel of niet mag.  

Ik ga bevallen. Mogen er andere mensen bij de bevalling zijn?

Je partner mag bij de bevalling zijn. In de thuissituatie is het soms mogelijk om een extra persoon bij de bevalling aanwezig te laten zijn. Dit is afhankelijk van de verloskundige en kraamverzorgster.

Afhankelijk van de mogelijkheden en regels in het ziekenhuis kan in veel ziekenhuizen geen extra persoon mee naar de bevalling. Vraag bij je ziekenhuis wat er wel of niet mag. Neem, net als buiten Corona-tijden, je kinderen niet mee, maar zorg voor oppas.

Kan ik nog veilig naar het ziekenhuis?

Jij en je baby kunnen, als dat nodig is, veilig naar het ziekenhuis. De zorg voor Coronapatiënten gebeurt in een beschermde omgeving. Je komt dus niet in de buurt van Coronapatiënten.

Ik ga bijna bevallen, kan ik in het ziekenhuis terecht?

Je kunt zeker in het ziekenhuis bevallen als het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. Is het voor jou niet noodzakelijk om in het ziekenhuis te bevallen maar wil je dat graag? Dan kan dat in de meeste ziekenhuizen, dit wordt poliklinisch bevallen genoemd. Vraag na bij je verloskundige of gynaecoloog wat er bij jou in de buurt mogelijk is.

Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg proberen te zorgen dat in zoveel mogelijk ziekenhuizen zwangere vrouwen terecht kunnen voor de bevalling.

Ik heb nu een infectie met het Coronavirus, mag ik thuis bevallen?

Je kunt met lichte/milde klachten, net als zwangere vrouwen zonder Corona, bevallen op de door jou gekozen plek, thuis, poliklinisch in het ziekenhuis of in een Geboortecentrum. Mochten de Corona-klachten ernstig zijn, dan moet de bevalling plaatsvinden in een ziekenhuis onder leiding van een gynaecoloog zodat we jou en de baby goed in de gaten kunnen houden en eventueel een behandeling kunnen geven. Dit zullen je zorgverlener en jij samen goed bespreken.

Hoe bescherm ik mijn baby bij de verzorging tegen corona?
Zolang je Corona hebt, kun je je baby besmetten tijdens of na de bevalling. Bijvoorbeeld als je je baby knuffelt. Daarom zijn de volgende zaken belangrijk. Deze maatregelen neem je totdat je 24 uur geen klachten hebt en het langer dan 7 dagen geleden is dat je ziek werd.

 • Was goed je handen, voordat je je baby aanraakt.
 • Was goed je handen voordat je borstvoeding of flesvoeding geeft of gaat kolven.
 • Je kunt besluiten de fles te laten geven door iemand anders die niet besmet is met corona.
 • Gebruik alleen je eigen borstkolf en maak die goed schoon.
 • Draag een mondkapje bij het voeden, verzorgen en knuffelen om de kans op besmetting van je baby zo klein mogelijk te maken. Welk soort mondkapje en hoe het te gebruiken, dat zal de kraamverzorgende, arts of verloskundige je uitleggen.
 • Gebruik bij iedere voeding een nieuw mondkapje.
 • Als jij en jouw baby in dezelfde kamer zijn moeten jullie op momenten dat de baby niet wordt gevoed of verschoond, in elk geval 1,5 meter houden. Dit geldt ook voor andere huisgenoten met Corona.

Kan Corona in de borstvoeding komen?

Corona kan niet in de borstvoeding komen. Antistoffen tegen Corona komen wel in de borstvoeding. Waarschijnlijk helpt dit je baby als hij of zij besmet raakt met Corona.

Met een goede hygiëne (zie hierboven) kan je gewoon borstvoeding geven. Misschien ben je bang dat je je baby met corona besmet. Dat is niet helemaal te voorkomen. De verloskundige, kraamverzorgende of arts zullen samen met jou alles doen om te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat je baby wordt besmet. Mocht het toch gebeuren, dan hoef je je daar niet schuldig over te voelen. Je baby zal waarschijnlijk niet erg ziek worden van corona.

Meer informatie vind je op de website van de borstvoedingsraad Nederland.

Ik ben bevallen, hoe zit het met de zorg?
Als in het gezin een (verdenking) is van Corona, komt de kraamverzorgende minimaal 3 uur per dag bij je thuis. Zowel de verloskundige als de kraamverzorgende houden contact met jou via (beeld)bellen. In de meeste gevallen komt de verloskundige ook bij je thuis. Er mag geen kraambezoek komen als de kraamverzorgende bij jou thuis is.
Als in het gezin geen (verdenking) is van Corona, komt de kraamverzorgende zoveel mogelijk zorg leveren bij je thuis. Ook de verloskundige komt – als dat mogelijk is – eenmaal bij je langs.

Ik ben bevallen, hoe gaat het nu met hielprik en gehoortest voor de baby?
De hielprik gaat door. De gehoortest vindt nu tijdelijk plaats op het consultatiebureau. Als je kind nog geen gehoorscreening heeft gehad, neem dan contact op met de jeugdgezondheidszorgorganisatie.

Reacties (21)

Sharon Van der woude

Ik heb een vraag ik ben nu 37 weken zwanger mijn zoon werkt in een super markt hij moet gewoon door werken.
Nu is er nog niets aan de hand maar waar ik bang voor ben is als ik bevalen ben de baby ongemerkt toch besmet kan raaken.
Ik wil me zoon ze baan niet ontmenen maar ben super bang

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Sharon Van der woude

Beste Sharon,

Ik begrijp je angst, maar het heeft ook geen zin om je onnodig ongerust te maken. Ook in de supermarkt zullen de mensen zich aan de regels moeten houden, zeker nu deze zijn aangescherpt. Als hij zich daar aan houdt, goed zijn handen wast is er natuurlijk maar een hele kleine kans dat hij het virus krijgt en dan ook nog eens aan jou baby zou overdragen. Geniet juist van je zwangerschap en straks van je kindje. Houd je aan de regels, dan komt het vast allemaal goed.

Groetjes Sanne

  Bijlages
 
Ellie
 1.    Sharon Van der woude

Goedemiddag, ik ben net 4 weken zwanger. Ik werk 4 dagen per week in een supermarkt en ben heel bang om besmet te raken. Is mijn ongerustheid terecht? Ik kan namelijk niet zomaar tijdelijk stoppen met werken. Het is natuurlijk nog heel pril dus heb ik het er liever ook nog niet over tegen mijn baas.

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Ellie

Beste Sharon,

Ik begrijp je zorgen maar het heeft geen zin om je onnodig ongerust te maken. Als je de regels van het RIVM volgt en goed op je (hand)hygiëne let is er een kleine kans dat je besmet wordt. Daarnaast kun je het virus niet overbrengen op je ongeboren kind, die voorlopig lekker in je veilige buik zal blijven.

Groetjes Sanne

  Bijlages
 
Lydia

Hallo,

Zolang er kraamzorg in huis is mag er geen bezoek komen, wat begrijpelijk is.
Betekent dat ook voor de avonduren als de kraamzorg op dat moment niet in huis is?
Ik denk dan aan directe familie (grootouders), uiteraard worden dan regels van het RIVM over bezoek in huis in acht genomen.

Hart Gr
Lydia

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Lydia

Goedemorgen Lydia, De kraamverzorgende zal vragen of er voorlopig helemaal geen bezoek komt. Dus niet als zij aanwezig is, maar ook 's avonds om besmetting te voorkomen. Maar je mag natuurlijk 's avonds de familie vragen, als je je in ieder geval maar aan de richtlijnen houdt, dus 1,5 m afstand en niet meer dan 3 personen. Veel jonge gezinnen houden zich aan de regels en hebben nu raamvisite ingevoerd. Ik begrijp dat het een hele lastige periode is, die je anders had voorgesteld. Maar gezondheid is nu het allerbelangrijkste. Ik wens jullie het allerbeste toe en heel veel geluk met de kleine. Groetjes Sanne

  Bijlages
 
Karima

Behoren vrouwen met zwangerschapsdiabetes ook tot de risicogroep?

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Karima

Goedemorgen Karima, zoals je wellicht weet lopen mensen met diabetes een groter risico. Ik verwacht dat zwangerschapsdiabetes geen extra risico oplevert, maar raad je aan dit toch even met je verloskundige te bespreken. Groetjes, Sanne

  Bijlages
 
Shena

Goedemorgen,

Ik heb een vraagje met betrekking tot de echo's en de onderzoeken. Ik las dat zogeheten pretecho's niet meer worden afgenomen, maar hoe zit het met de overige echo's? welke termijnecho's worden er wel afgenomen? en aan welke onderzoeken kan je deelnemen? Ik wil graag zoveel mogelijk de bevestiging dat de groei en de gezondheid van het kindje in orde is..

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Shena

Hoi Shena,

Deze informatie kun je beter opvragen bij je verloskundigen. Zij zijn precies op de hoogte hierover.

Veel succes!

Groetjes Sanne

  Bijlages
 
Marian Ammerlaan

Mijn schoondochter is 39 weken zwanger en wil dolgraag in het ziekenhuis bevallen zoals
afgesproken. Kan/mag dat? Ze maakt zich hier heel erg druk over.

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Marian Ammerlaan

Beste Marian,

Dit is op het moment nog de richtlijn:

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat de client in het ziekenhuis bevalt. zowel bij bevalling in ziekenhuis als thuis mag er naast de partner en de kraamzorg maar één partner/begeleider bij de geboorte aanwezig mag zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.

Uw schoondochter mag dus nog gewoon in het ziekenhuis bevallen zoals het er nu uit ziet.

Groetjes Sanne

  Bijlages
 
Carina

Ik weet net dat ik zwanger ben. Nog geen 8 weken. Er is niets bekend over invloed van het virus op de aanleg van oranen en/of afwijkingen. Ik twijfel erg om de zwangerschap door te zetten. Wat moet ik nu doen??

  Bijlages
 
Leonie
 1.    Carina

Hi Carina,
Zelfde hier, heb je al duidelijkheid?
Groetjes Leonie

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Carina

Beste Carina,

Deze vraag kan ik niet voor je beantwoorden. Als je hierover twijfels kun je dit het beste met je verloskundige bespreken.

Sterkte.

groetjes Sanne

  Bijlages
 
Tina

Ik ben en mama van 3 kinderen en ben zwanger van mijn 4 kind ben in mijn 12 week en maak mij zorgen wat is met de afspraaken bij de ginicolg gaan die door en wat is met mijn baby in de buik en derest van mijn kinderen

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Tina

Ik begrijp je zorgen Tina. Of de afspraken doorgaan kun je het beste even met je gynaecoloog overleggen.

Verder is het belangrijk een goede hygiëne te handhaven en gezond te eten!

Succes!

Groetjes Sanne

  Bijlages
 
Marloes

Is er inmiddels al meer bekent over de pasgeboren baby's?
Ik heb zelf namelijk een zoontje van 1 week oud en maak mij zorgen.

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Marloes

Beste Marloes,

Bij ons is er nog niet meer over bekend helaas. We raden je aan om zo min mogelijk bezoek te ontvangen en een goede hygiëne te handhaven, dan is de kans op besmetting het kleinst.

Veel succes!

Groetjes Sanne

  Bijlages
 
silvia

hoe is het afgelopen dan met de baby,s ?

  Bijlages
 
Sanne
 1.    silvia

Beste Silvia,

Helaas hebben wij nog niet meer informatie dan in dit artikel vermeld.

Groetjes Sanne

  Bijlages
 

Laat je reactie achter

Posting comment as a guest.
Bijlages (0 / 3)
Share Your Location
Kraamzorg aanvragen?

Kraamzorg aanvragen?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Meld je dan aan en je ontvangt een uniek kadootje tijdens de intake. 

Aanmelden kraamzorg

Advies nodig?

Vraag het aan Sanne

Blijf op de hoogte
en praat mee

Advies nodig?