Informatie over het Coronavirus bij zwangerschap, bevallen en de kraamtijd

Bijgewerkt op:  27-07-2020

Het Coronavirus houdt ons allemaal in zijn greep. Om het virus beheersbaar te houden zijn er ingrijpende maatregelen getroffen door de overheid. Op deze pagina lees je alles over het Coronavirus en wat dit betekent voor jou als zwangere en voor de kraamzorg die wij leveren. Er zijn tot nu toe nog geen specifieke maatregelen voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeboren baby's. Kraamzorg de Waarden levert gewoon kraamzorg en assisteert bij bevallingen.

Inhoudsopgave

Zwanger tijdens de Coronacrisis

Het ene moment ben je onbezorgd zwanger, en druk bezig om een baby kamertje in orde te maken, en het volgende moment staat de hele wereld op zijn kop. Hierdoor kun je als zwangere erg onzeker worden en met veel vragen zitten.

Deze periode is voor iedereen erg onzeker. Maar tijdens een zwangerschap ontstaat er ook een soort oer-gevoel. Het instinct om je (ongeboren) kind tegen alle gevaar te willen beschermen. Dat oer-gevoel is eigenlijk het begin van hechting met je baby. Omdat er relatief weinig bekend is over het nieuwe Coronavirus, is het voor veel aanstaande ouders een erg onzekere periode. Dit is heel begrijpelijk.

Wat is er wél bekend?

Kun je het coronavirus tijdens je zwangerschap overdragen op je baby ?

Bij eerdere “nieuwe” virussen bleek dat zwangere vrouwen een verhoogde risicogroep waren. Dat lijkt bij het nieuwe Coronavirus gelukkig niet het geval. Je loopt als zwangere niet méér risico op een miskraam of aangeboren afwijkingen dan bij andere infectieziekten die koorts veroorzaken.

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Obsterie en Gynaecologie staan de meest recente onderzoekresultaten over Corona bij zwangeren in Nederland. Deze informatie wordt frequent geupdate. 

Een voordeel van de huidige maatregelen die in Nederland gelden, is dat je óók minder kans hebt op andere infectieziekten.

Verloskundigen hebben allemaal maatregelen genomen om iedereen zo goed mogelijk te beschermen. Dit voelt misschien wat “kaal”, maar het is nu even nodig om de zorg voor iedereen te kunnen blijven verlenen, vóór, tijdens, en na de bevalling.

Bevallen tijdens de Coronacrisis

Door de huidige situatie zullen je beval-plannen misschien wel wijzigen. In een aantal regio’s is er voor gekozen momenteel geen badbevallingen meer te doen. Dit is echter geen landelijk beleid. Vraag na bij jouw verloskundige wat het beleid in jouw regio is.

Het is goed om te weten dat verloskunde een absolute prioriteit is in de meeste ziekenhuizen. Ieder ziekenhuis heeft een eigen beleid en maatregelen die ze hanteren om besmetting van Coronavirus te voorkomen. Op de website van het ziekenhuis waar je gaat bevallen kun je hier meer informatie over vinden. Onze kraamverzorgende volgt bij de bevalling in het ziekenhuis, het beleid en de protocollen van het betreffende ziekenhuis.

Wat is het risico van het virus voor pasgeboren baby's?

Er is helaas nog weinig bekend over de gevaren voor pasgeboren baby’s van moeders met het coronavirus. Onder een klein aantal patiënten is onderzoek gedaan en waren er aanwijzingen dat baby’s van besmette moeders wel gezondheidsproblemen kunnen hebben na de geboorte. Op welke manier en of dit gerelateerd is aan het Coronavirus zelf moet nog verder worden ondezocht.

In een recent onderzoek, gepubliceerd door het medisch vakblad The Lancet, zijn tot nu toe 230 besmette kinderen zijn onderzocht, waaronder drie pasgeboren baby’s. Zowel de meeste kinderen als de pasgeboren baby's hadden milde klachten. Er zijn van deze groep geen kinderen overleden. Bij kinderen die al andere gezondheidsproblemen hadden kwamen ook ernstigere klachten voor. 

Ook in Nederland zijn jonge kinderen besmet door het virus. In de meeste gevallen levert het slechts milde klachten op of zullen ze niet eens merken dat ze ziek zijn.

Het RIVM publiceerde 28 maart 2020 cijfers met informatie over de leeftijd van coronapatiënten in Nederland. Hieruit bleek dat tot nu toe 31 kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 4 jaar ziek zijn geworden door Corona. Van de 31 kinderen moesten 18 van hen worden opgenomen in het ziekenhuis.

In de leeftijdscategorie van 5 tot en met 9 jaar werden 8 kinderen ziek, van wie er één naar het ziekenhuis moest. In de leeftijdscategorie van 10 tot en met 14 ging het om 31 zieke kinderen, van wie er 4 naar het ziekenhuis moesten. In de categorie 15 tot en met 19 jaar werden meer kinderen ziek: 52 tieners in totaal, van wie er 7 naar het ziekenhuis moesten.

Geen enkel kind is tot nu toe overleden aan het coronavirus in Nederland. Daarnaast benadrukt het RIVM dat de meeste jongeren bij een besmetting nauwelijks klachten krijgen. Zo zullen de meeste jongeren niet eens merken dat ze ziek zijn, als ze besmet zijn met het virus.

Bron: RTL Nieuws

Kraamzorg tijdens de Coronacrisis

Kraamzorg de Waarden doet er alles aan om de verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Wij staan in nauw contact met het RIVM en de GGD. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op. We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 

In geval van een (verdachte) besmetting van Corona bij de kraamvrouw of andere leden binnen het gezin wordt per situatie bekeken hoe de zorg wordt ingezet.

Richtlijnen voor de kraamzorg over Corona

Onze medewerkers worden continu op de hoogte gehouden van de laatste richtlijnen die landelijk gelden vanuit het RIVM en de GGD’s en volgen deze richtlijnen nauwkeurig. Onze medewerkers kunnen met vragen terecht bij onze preventiemedewerker.

Inzet kraamverzorgenden 

Onze medewerkers zijn er op getraind om zo hygiënisch mogelijk te werken en weten hoe belangrijk het is om geen virussen over te dragen tijdens het leveren van zorg. Daarnaast geldt voor zorgpersoneel dat zij met verkoudheidsklachten en koorts thuis moeten blijven. Onze kraamverzorgenden kunnen dit altijd overleggen met onze preventiemedewerker. Zo houden wij als organisatie onze werknemers goed in de gaten en zijn we extra alert. 

Studenten/leerlingen

De afgelopen maanden hebben de opleidingen en stages van onze studenten/leerlingen verloskunde/kraamzorg ten gevolge van Corona stil gelegen. Nu er door de verruimende maatregelen de mogelijkheid is om een extra persoon bij de bevalling en zorg te laten zijn, vragen de verloskundigen en kraamzorgorganisaties je medewerking om een student/leerling bij uw bevalling/zorg toe te laten. Het is voor een ieder van belang dat de capaciteit aan verloskundigen en kraamverzorgenden juist in deze tijd op pijl blijft.

NB niet in alle ziekenhuizen is het op dit moment al mogelijk om een extra persoon bij je bevalling te laten zijn.

Beschermingsmaterialen tijdens het geven van zorg

Onze kraamverzorgende draagt bij alle verzorgende handelingen handschoenen. Daarnaast volgt zij nauwkeurig alle geldende richtlijnen en regels op. Als jij of een ander lid van je gezin besmet is met Corona, of verdacht wordt van besmetting, leveren wij zorg met gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen zoals een mondkapje, handschoenen en een spatbril. 

Onze kraamverzorgenden werken allemaal in unform. Dit uniform wordt dagelijks op 60 graden gewassen. 

Beschermingsmaterialen in het geval van besmetting

Indien de kraamvrouw klachten heeft die passen bij Corona moet zij een chirurgisch mondmasker type II dragen. Zij dient zelf zorgen voor een geschikt mondmasker. (Deze zijn inmiddels goed verkrijgbaar.) Bij klachten moet zij laten testen, zodat duidelijk is of zij is bemest of niet en de kraamverzorgende de passende beschermende middelen kan gebruiken .

 • Het dragen van het chirurgisch mondmasker is alleen nodig bij het geven van zorg binnen 1,5 meter.

Intakes, gehoorscreening en kantoormedewerkers

Alle ingeplande intakes vinden weer aan huis plaastvinden. Voorafgaand aan het huisbezoek, zal eerst worden uitgevraagd of er COVID-19 klachten zijn. Indien dit het geval is zal de intake alsnog telefonisch plaatsvinden. 

Alle huisbezoeken voor neonatale gehoorscreening zijn inmiddels hervat. De hielprik wordt ook nog steeds in de kraamtijd afgenomen. Onze kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis. Indien dat niet mogelijk is werken zij op kantoor en houden hierbij een afstand van 2 meter tot elkaar. Ons kantoor wordt dagelijks grondig gereinigd. Ook zijn er extra reinigingsmiddelen zoals handdesinfectant, zeep en schoonmaakdoekjes beschikbaar gesteld. Op deze manier verkleinen we de kans op besmetting én zorgen we ervoor dat alle belangrijke processen kunnen doorgaan.

Kraambezoek tijdens de Coronacrisis

Het advies voor de kraamvisite thuis blijft dat men voorzichtig moet zijn voor wat betreft het aantal bezoekers tijdens de kraamweek als de kraamverzorgende aanwezig is. Dit voor de pasgeborene, het gezin, maar ook voor de kraamverzorgende.

Voorwaarden voor bezoek zijn:

 • 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn
 • Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek komen.
 • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen

De voorkeur blijft dat de kraamvisite komt wanneer de kraamverzorgende niet in huis is.

Een van onze kraamverzorgenden is aan het begin van de coronacrisis begonnen met Raambezoek! Op deze manier kunnen kersverse ouders hun pasgeboren baby op een veilige manier laten zien aan hun bezoek!

Klik hier voor het artikel van Omroep Zeeland over Raambezoek

Raambezoek

Borstvoeding en het Coronavirus

Tijdens de zwangerschap wordt besproken hoe je denkt je baby te gaan voeden. De meeste mensen weten wel dat er voordelen zijn aan het geven van borstvoeding, maar hoe werkt dat nou precies?

In moedermelk zitten behalve de basis voedingsstoffen die ieder kindje nodig heeft (en die ook in kunstvoeding zitten) ook nog een heleboel stoffen die een baby bescherming bieden tegen allerlei infecties. De belangrijkste effecten worden gezien bij luchtweginfecties en maag-darm infecties. Juist in deze tijd kan dat een extra motivatie zijn om borstvoeding te gaan geven.

La Leche League geeft uitgebreide informatie over het geven van borstvoeding en het Coronavirus. 

Je kunt bij ons een online borstvoedingscursus volgen. 

Klik hier voor meer informatie

Borstvoeding en het Coronavirus

Wat gebeurt er als ik tijdens of na mijn zwangerschap besmet blijk te zijn met het Coronavirus?

Bij een mogelijke besmetting tijdens de zwangerschap zal jouw verloskundige je kunnen vertellen welke maatregelen er genomen moeten worden.

Wij zijn goed voorbereid op het geven van kraamzorg bij besmette kraamvrouwen. Onze afdeling Planning vraagt aan onze gezinnen of er in het gezin mogelijk sprake kan zijn van het Coronavirus voordat de kraamverzorgende op pad wordt gestuurd.

Hoe bescherm ik mijn baby bij de verzorging tegen corona?

Zolang je Corona hebt, kun je je baby besmetten tijdens of na de bevalling. Bijvoorbeeld als je je babyvoeding geeft of knuffelt. Daarom zijn de volgende dingen belangrijk. Deze maatregelen neem je totdat je 24 uur geen klachten hebt.

 • Was goed je handen, voordat je je baby aanraakt.
 • Was goed je handen voordat je borstvoeding of flesvoeding geeft of gaat kolven.
 • Je kunt besluiten de fles te laten geven door iemand anders die niet besmet is met corona.
 • Gebruik alleen je eigen borstkolf en maak die goed schoon.
 • Draag een mondkapje bij het voeden, verzorgen en knuffelen om de kans op besmetting van je baby zo klein mogelijk te maken. Welk soort mondkapje en hoe het te gebruiken, dat zal de kraamhulp, arts of verloskundige je uitleggen.
 • Gebruik bij iedere voeding een nieuw mondkapje.
 • Al deze dingen gelden ook voor andere mensen in je huis met klachten. Ze gelden op alle momenten dat er contact is met de baby zoals verschonen, fles geven en knuffelen.
 • Als jij en je baby in dezelfde kamer zijn moeten jullie op momenten dat de baby niet wordt gevoed of verschoond, in elk geval 1,5 meter houden. Dit geldt ook voor andere huisgenoten met corona.

Corona kan niet in de borstvoeding komen. Met een goede hygiëne (zie hierboven) kan je gewoon borstvoeding geven. Misschien ben je bang dat je je baby met corona besmet. Dat is niet helemaal te voorkomen. De verloskundige, kraamhulp of arts zullen samen met jou alles doen om te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat je baby wordt besmet. Mocht het toch gebeuren, dan hoef je je daar niet schuldig over te voelen. Je baby zal waarschijnlijk niet erg ziek worden van corona.

Besmetting en verspreiding van het Coronavirus voorkomen

Het Coronavirus is een virus dat het meest lijkt op een verkoudheidsvirus. Het kan gevaarlijk zijn voor mensen met een verminderde weerstand. De belangrijkste besmettingsroute is via het hoesten binnen een straal van 1.5 meter, waarbij kleine druppels worden ingeademd en in de ogen kunnen komen.

Alle kraamverzorgenden van Kraamzorg de Waarden zijn geinformeerd en weten hoe zij besmetting van het virus kunnen voorkomen. Zij weten waar ze op moeten letten en met wie ze contact op moeten nemen bij twijfel, vragen of ziekteverschijnselen. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om besmetting/verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.
Het zijn:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na één keer gebruiken weg

Coronavirus handen wassen Kraamzorg de Waarden

Meer informatie

Voor meer informatie over het Coronavirus verwijzen we je naar de website van het RIVM en Pharos (PDF). Daarnaast kun je altijd contact opnemen met onze lactatiekundigen met vragen over (borst)voeding.

Nijntje en het Coronavirus

Heb je kinderen en wil je ze uitleggen wat er nu precies aan de hand is met het Coronavirus? Laat ze deze video even zien!

 

Meest gestelde vragen over het Coronavirus tijdens de zwangerschap

Het Coronavirus (ook wel COVID-19 genoemd) is in Nederland bij veel mensen vastgesteld. Als je zwanger bent, maak je je hier misschien extra zorgen over. Hierbij een aantal antwoorden op veel gestelde vragen.

Hoe bescherm ik mijzelf tegen het Coronavirus?
De belangrijkste maatregelen die je kunt nemen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen zijn:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

Bovenstaande maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken.

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Kijk op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19. Hier kun je zien of er een reden is om je te laten testen op het Coronavirus. Bel met je huisarts als je twijfelt. Je kunt dan bespreken of je je moet laten testen of niet. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken Ga je naar de verloskundige of gynaecoloog en denk je dat je misschien besmet bent met het Coronavirus? Bel dan eerst met de verloskundige of het ziekenhuis voordat je er heen gaat.

Ik heb klachten (hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, grieperig gevoel en/of koorts), kan mijn medische echo-onderzoek nog doorgaan?
Nee, bij klachten blijf je thuis. Neem wel telefonisch contact op met je behandelend verloskundige, huisarts of gynaecoloog: zij zullen kijken waar en wanneer je echo-onderzoek het beste kan plaatsvinden.

Kan ik nog een pretecho laten maken?
Ja, vanaf 11 mei 2020 kun je weer een pretecho laten maken.

Kan ik mijn medische echo bij een pretechobedrijf laten maken?
Nee, dat kan in principe niet. Overleg de mogelijkheden alstublieft met je verloskundige, huisarts of gynaecoloog.  

Is een zwangere vrouw meer vatbaar voor het Coronavirus?
Waarschijnlijk is een zwangere vrouw niet meer vatbaar om het Coronavirus te krijgen. We weten dit niet zeker.

Is een zwangere vrouw ernstiger ziek van het Coronavirus?
Voor zover wij weten is dan niet zo.

Kan de baby in de buik ziek worden tijdens de zwangerschap of bij de bevalling?
Tot nu toe is er geen zwangere vrouw bekend bij wie de baby in de buik het Coronavirus heeft gekregen van de moeder. Ook tijdens de bevalling is er tot nu geen baby ziek geworden van het Coronavirus bij de moeder. Baby’s in de buik en na de bevalling zijn onderzocht of zij het virus hebben. Het virus zat niet in het vruchtwater, niet in het bloed in de navelstreng, niet in de keel van de baby en niet in de borstvoeding.

Hoe bescherm ik mijn baby bij de verzorging tegen corona?
Zolang je Corona hebt, kun je je baby besmetten tijdens of na de bevalling. Bijvoorbeeld als je je baby voeding geeft of knuffelt. Daarom zijn de volgende dingen belangrijk. Deze maatregelen neem je totdat je 24 uur geen klachten hebt en het langer dan 7 dagen geleden is dat je ziek werd.

 • Was goed je handen, voordat je je baby aanraakt.
 • Was goed je handen voordat je borstvoeding of flesvoeding geeft of gaat kolven.
 • Je kunt besluiten de fles te laten geven door iemand anders die niet besmet is met corona.
 • Gebruik alleen je eigen borstkolf en maak die goed schoon.
 • Draag een mondkapje bij het voeden, verzorgen en knuffelen om de kans op besmetting van je baby zo klein mogelijk te maken. Welk soort mondkapje en hoe het te gebruiken, dat zal de kraamhulp, arts of verloskundige je uitleggen.
 • Gebruik bij iedere voeding een nieuw mondkapje.
 • Al deze dingen gelden ook voor andere mensen in jouw huis met klachten. Ze gelden op alle momenten dat er contact is met de baby zoals verschonen, fles geven en knuffelen.
 • Als jij en jouw baby in dezelfde kamer zijn moeten jullie op momenten dat de baby niet wordt gevoed of verschoond, in elk geval 1,5 meter houden. Dit geldt ook voor andere huisgenoten met corona.

Corona kan niet in de borstvoeding komen. Met een goede hygiëne (zie hierboven) kan je gewoon borstvoeding geven. Misschien ben je bang dat je je baby met corona besmet. Dat is niet helemaal te voorkomen. De verloskundige, kraamverzorgende of arts zullen samen met jou alles doen om te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat je baby wordt besmet. Mocht het toch gebeuren, dan hoef je je daar niet schuldig over te voelen. Je baby zal waarschijnlijk niet erg ziek worden van corona.

Kan ik een miskraam krijgen van het Coronavirus?
Tot nu toe hebben zwangere vrouwen met het Coronavirus niet vaker een miskraam of zwangerschapsverlies gehad dan zwangere vrouwen die niet besmet zijn met het Coronavirus.

Ik heb nu een infectie met het Coronavirus en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
In principe gaat deze afspraak niet door. Bel met je verloskundige of gynaecoloog om te vragen wat je het beste kunt doen.

Ik ben genezen van een infectie met met het Coronavirus moet ik nu onder controle van een gynaecoloog?
Nee. Als je onder controle bent van een verloskundige, kunt je daar blijven.
Ben je erg ziek (geweest) van het Coronavirus? Soms groeit je baby dan minder goed. Je krijgt dan extra echo´s om te zien of jouw baby goed groeit. Als je baby bij de controles minder goed lijkt te groeien, dan kan de arts je adviseren om de bevalling op te gaan wekken met medicijnen.

Ik moet voor controle naar de verloskundige / naar het ziekenhuis. Mag ik iemand meenemen?
Vanaf 11 mei 2020 mag je jouw partner weer meenemen naar de controleafspraken bij je verloskundige. In de meeste ziekenhuizen kun je ook weer je partner meenemen. Vraag bij je ziekenhuis wat er wel of niet mag.  

Ik ga bevallen. Mogen er andere mensen bij de bevalling zijn?
Je partner mag bij de bevalling zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden en regels in het ziekenhuis kan in veel ziekenhuizen nog geen extra persoon mee naar de bevalling. Vraag bij je ziekenhuis wat er wel of niet mag. Neem je kinderen niet mee maar vraag een oppas bij je thuis.
In de thuissituatie is het soms mogelijk om een extra persoon bij de bevalling aanwezig te laten zijn.

Kan ik nog veilig naar het ziekenhuis?
Jij en je baby kunnen, als dat nodig is, veilig naar het ziekenhuis. De zorg voor Coronapatiënten gebeurt in een beschermde omgeving. Je komt dus niet in de buurt van Coronapatiënten. Bel in alle gevallen eerst met je verloskundige, huisarts, gynaecoloog of kinderarts.

Ik ga bijna bevallen, kan ik in het ziekenhuis terecht?
Je kunt zeker in het ziekenhuis bevallen als het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. Is het voor jou niet noodzakelijk in het ziekenhuis te bevallen maar wil je dat graag? Dan kan dat in de meeste ziekenhuizen. Vraag na bij je verloskundige of gynaecoloog wat er bij jou in de buurt mogelijk is.
Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorgorganisaties proberen te zorgen dat in zoveel mogelijk ziekenhuizen zwangere vrouwen terecht kunnen voor de bevalling.

Ik heb nu een infectie met het Coronavirus, mag ik thuis bevallen?
Je kunt net als zwangere vrouwen zonder corona, thuis, in het ziekenhuis of in een geboortekliniek bevallen. Soms is het advies in het ziekenhuis te bevallen. Dat hangt af van de ernst van je klachten. In het ziekenhuis word je aangeboden om de hartslag van de baby in jouw buik met een cardiotocogram (CTG) te meten. Je kunt, als dat nodig is, veilig naar het ziekenhuis. Je komt niet in de buurt van (andere) coronapatiënten.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met het Coronavirus heb?
Ja. Er is onderzoek gedaan of het virus in de borstvoeding terecht komt. Dat is niet zo. Wij raden aan om borstvoeding te geven met een mondkap en extra hygiënemaatregelen te volgen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Je kunt wel de baby besmetten met het Coronavirus als de baby dicht bij je is. Je kunt ook kolven en de gekolfde melk door een gezond persoon aan je baby laten geven. Meer informatie vind je op de website van de borstvoedingsraad Nederland.

Ik ben bevallen, mag ik kraamvisite?
Ja, je mag kraamvisite. Het liefst wanneer de kraamverzorgende niet in huis is.
In alle gevallen zijn dit de voorwaarden voor je kraambezoek:

 • 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn.
 • Je weet zeker dat er alleen bezoekers zonder klachten op bezoek komen.
 • Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen.

Het is altijd goed om het vooraf te checken bij jouw kraamorganisatie. In sommige regio’s zijn soms andere afspraken gemaakt. Als je in het ziekenhuis bent bevallen, gelden de regels van het ziekenhuis.

Ik ben bevallen, hoe zit het met de zorg?
Als in het gezin een (verdenking) is van Corona, komt de kraamverzorgende minimaal 3 uur per dag bij je thuis. Zowel de verloskundige als de kraamverzorgende houden contact met jou via (beeld)bellen. In de meeste gevallen komt de verloskundige ook bij je thuis. Er mag geen kraambezoek komen als de kraamverzorgende bij jou thuis is.
Als in het gezin geen (verdenking) is van Corona, komt de kraamverzorgende zoveel mogelijk zorg leveren bij je thuis. Er mag één vaste bezoeker aanwezig zijn als de kraamverzorgende aan het werk is. Ook de verloskundige komt – als dat mogelijk is – eenmaal bij je langs.

Ik ben bevallen, hoe gaat het nu met hielprik en gehoortest voor de baby?
De hielprik gaat door. De gehoortest was tijdelijk stopgezet, maar is sinds 4 mei 2020 weer opgestart. Als je kind nog geen gehoorscreening heeft gehad, neem dan contact op met de jeugdgezondheidszorgorganisatie.

Coronavirus virus Kraamzorg de Waarden R1140Q80S283869

Informatie voor laaggeletterden

Pharos heeft eenvoudige informatie in begrijpelijke taal en beeld over de belangrijkste veranderingen in de verloskundige zorg. Hierin is ook beknopte informatie over de kraamzorg opgenomen. De informatie is geschikt voor alle zwangeren en ouders met een baby. Ook voor wie moeite heeft met lezen en schrijven. De informatie is hier te bekijken via de telefoon en bevat een voorleesfunctie.

Bron: NVOG

Reacties (21)

Sharon Van der woude

Ik heb een vraag ik ben nu 37 weken zwanger mijn zoon werkt in een super markt hij moet gewoon door werken.
Nu is er nog niets aan de hand maar waar ik bang voor ben is als ik bevalen ben de baby ongemerkt toch besmet kan raaken.
Ik wil me zoon ze baan niet ontmenen maar ben super bang

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Sharon Van der woude

Beste Sharon,

Ik begrijp je angst, maar het heeft ook geen zin om je onnodig ongerust te maken. Ook in de supermarkt zullen de mensen zich aan de regels moeten houden, zeker nu deze zijn aangescherpt. Als hij zich daar aan houdt, goed zijn handen wast is er natuurlijk maar een hele kleine kans dat hij het virus krijgt en dan ook nog eens aan jou baby zou overdragen. Geniet juist van je zwangerschap en straks van je kindje. Houd je aan de regels, dan komt het vast allemaal goed.

Groetjes Sanne

  Bijlages
 
Ellie
 1.    Sharon Van der woude

Goedemiddag, ik ben net 4 weken zwanger. Ik werk 4 dagen per week in een supermarkt en ben heel bang om besmet te raken. Is mijn ongerustheid terecht? Ik kan namelijk niet zomaar tijdelijk stoppen met werken. Het is natuurlijk nog heel pril dus heb ik het er liever ook nog niet over tegen mijn baas.

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Ellie

Beste Sharon,

Ik begrijp je zorgen maar het heeft geen zin om je onnodig ongerust te maken. Als je de regels van het RIVM volgt en goed op je (hand)hygiëne let is er een kleine kans dat je besmet wordt. Daarnaast kun je het virus niet overbrengen op je ongeboren kind, die voorlopig lekker in je veilige buik zal blijven.

Groetjes Sanne

  Bijlages
 
Lydia

Hallo,

Zolang er kraamzorg in huis is mag er geen bezoek komen, wat begrijpelijk is.
Betekent dat ook voor de avonduren als de kraamzorg op dat moment niet in huis is?
Ik denk dan aan directe familie (grootouders), uiteraard worden dan regels van het RIVM over bezoek in huis in acht genomen.

Hart Gr
Lydia

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Lydia

Goedemorgen Lydia, De kraamverzorgende zal vragen of er voorlopig helemaal geen bezoek komt. Dus niet als zij aanwezig is, maar ook 's avonds om besmetting te voorkomen. Maar je mag natuurlijk 's avonds de familie vragen, als je je in ieder geval maar aan de richtlijnen houdt, dus 1,5 m afstand en niet meer dan 3 personen. Veel jonge gezinnen houden zich aan de regels en hebben nu raamvisite ingevoerd. Ik begrijp dat het een hele lastige periode is, die je anders had voorgesteld. Maar gezondheid is nu het allerbelangrijkste. Ik wens jullie het allerbeste toe en heel veel geluk met de kleine. Groetjes Sanne

  Bijlages
 
Karima

Behoren vrouwen met zwangerschapsdiabetes ook tot de risicogroep?

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Karima

Goedemorgen Karima, zoals je wellicht weet lopen mensen met diabetes een groter risico. Ik verwacht dat zwangerschapsdiabetes geen extra risico oplevert, maar raad je aan dit toch even met je verloskundige te bespreken. Groetjes, Sanne

  Bijlages
 
Shena

Goedemorgen,

Ik heb een vraagje met betrekking tot de echo's en de onderzoeken. Ik las dat zogeheten pretecho's niet meer worden afgenomen, maar hoe zit het met de overige echo's? welke termijnecho's worden er wel afgenomen? en aan welke onderzoeken kan je deelnemen? Ik wil graag zoveel mogelijk de bevestiging dat de groei en de gezondheid van het kindje in orde is..

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Shena

Hoi Shena,

Deze informatie kun je beter opvragen bij je verloskundigen. Zij zijn precies op de hoogte hierover.

Veel succes!

Groetjes Sanne

  Bijlages
 
Marian Ammerlaan

Mijn schoondochter is 39 weken zwanger en wil dolgraag in het ziekenhuis bevallen zoals
afgesproken. Kan/mag dat? Ze maakt zich hier heel erg druk over.

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Marian Ammerlaan

Beste Marian,

Dit is op het moment nog de richtlijn:

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat de client in het ziekenhuis bevalt. zowel bij bevalling in ziekenhuis als thuis mag er naast de partner en de kraamzorg maar één partner/begeleider bij de geboorte aanwezig mag zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.

Uw schoondochter mag dus nog gewoon in het ziekenhuis bevallen zoals het er nu uit ziet.

Groetjes Sanne

  Bijlages
 
Carina

Ik weet net dat ik zwanger ben. Nog geen 8 weken. Er is niets bekend over invloed van het virus op de aanleg van oranen en/of afwijkingen. Ik twijfel erg om de zwangerschap door te zetten. Wat moet ik nu doen??

  Bijlages
 
Leonie
 1.    Carina

Hi Carina,
Zelfde hier, heb je al duidelijkheid?
Groetjes Leonie

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Carina

Beste Carina,

Deze vraag kan ik niet voor je beantwoorden. Als je hierover twijfels kun je dit het beste met je verloskundige bespreken.

Sterkte.

groetjes Sanne

  Bijlages
 
Tina

Ik ben en mama van 3 kinderen en ben zwanger van mijn 4 kind ben in mijn 12 week en maak mij zorgen wat is met de afspraaken bij de ginicolg gaan die door en wat is met mijn baby in de buik en derest van mijn kinderen

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Tina

Ik begrijp je zorgen Tina. Of de afspraken doorgaan kun je het beste even met je gynaecoloog overleggen.

Verder is het belangrijk een goede hygiëne te handhaven en gezond te eten!

Succes!

Groetjes Sanne

  Bijlages
 
Marloes

Is er inmiddels al meer bekent over de pasgeboren baby's?
Ik heb zelf namelijk een zoontje van 1 week oud en maak mij zorgen.

  Bijlages
 
Sanne
 1.    Marloes

Beste Marloes,

Bij ons is er nog niet meer over bekend helaas. We raden je aan om zo min mogelijk bezoek te ontvangen en een goede hygiëne te handhaven, dan is de kans op besmetting het kleinst.

Veel succes!

Groetjes Sanne

  Bijlages
 
silvia

hoe is het afgelopen dan met de baby,s ?

  Bijlages
 
Sanne
 1.    silvia

Beste Silvia,

Helaas hebben wij nog niet meer informatie dan in dit artikel vermeld.

Groetjes Sanne

  Bijlages
 

Laat je reactie achter

Posting comment as a guest.
Bijlages (0 / 3)
Share Your Location
Kraamzorg aanvragen?

Kraamzorg aanvragen?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Meld je dan aan en je ontvangt een uniek kadootje tijdens de intake. 

Aanmelden kraamzorg

Advies nodig?

Vraag het aan Sanne

Blijf op de hoogte
en praat mee

Advies nodig?