Kraamzorg de Waarden

“Nasze gratulacje! Jesteś w ciąży, to wielkie wydarzenie.”

Audio

Spodziewasz się dziecka?

Nasze gratulacje! Jeste? w ci??y, to wielkie wydarzenie.

W tym wa?nym i ekscytuj?cym okresie wiele si? dzieje i du?o rzeczy trzeba zorganizowa?. Wizyty u po?o?nej, skompletowanie wyprawki dla dziecka i przygotowania do porodu. Jedn? ze spraw jest zapewnienie opieki poporodowej. Oczywi?cie chcesz dobrze przygotowa? si? do narodzin i pojawienia si? dziecka. Kraamzorg de Waarden ch?tnie Ci w tym pomo?e. Na pierwszym miejscu stawiamy osobiste zaanga?owanie oraz profesjonaln? opiek? poporodow?! Poza tym oferujemy Ci wiele opcji dodatkowych, takich jak nieodp?atne regulowane podnó?ki podwy?szaj?ce ?ó?ko, rozpocz?cie opieki 24/7 i doradztwo laktacyjne. 

Najlepsza opieka poporodowa dla Ciebie i Twojego dziecka!

Przecie? na tym Ci zale?y? Kraamzorg de Waarden zadba o niezapomniany i beztroski okres po narodzeniu dziecka. Jak nikt inny wiemy, ?e ka?da ci??a i poród s? wyj?tkowe. Dlatego opiekunka poporodowa zawsze dopasuje swoj? pomoc do Twoich ?ycze? i oczekiwa?. Dok?adamy stara?, aby zadba? o to, by ka?dego dnia odwiedza?a Ci? ta sama zaufana opiekunka. Zatroszczy si? ona o spokój i uregulowany przebieg dnia, tak aby? mog?a dobrze wypocz?? po porodzie i w jak najwi?kszym stopniu cieszy? si? dzieckiem i czasem po narodzinach. Po okresie poporodowym b?dziesz w stanie samodzielnie i ?mia?o sprosta? wyzwaniom nowej sytuacji rodzinnej.

?yczymy Ci pomy?lnej ci??y, porodu i bezproblemowego po?ogu.

Kraamzorg de Waarden to:pools zorgplan

 • beztroski okres poporodowy
 • opieka dostosowana do Twoich ?ycze? i oczekiwa?
 • oferta dodatkowych opcji zwi?zanych z ci??? i po?ogiem
 • dyplomowane, profesjonalne i do?wiadczone opiekunki poporodowe, które z mi?o?ci? wykonuj? swój zawód
 • opieka laktacyjna i kursy karmienia piersi?
 • zadowoleni klienci
 • firma przyjazna dla pracowników
 • organizacja stabilna finansowo

Po porodzie

Przecie? zale?y Ci na jak najlepszym starcie dla Twojej rodziny?

Nasza opiekunka poporodowa b?dzie towarzyszy? Tobie i Twojej rodzinie, aby zapewni? Wam jak najlepszy wspólny nowy pocz?tek. Zadba o to, by? dobrze wypocz??a po porodzie i w jak najwi?kszym stopniu mog?a cieszy? si? czasem po narodzinach i dzieckiem. Podczas spotkania wst?pnego lub ju? podczas po?ogu mo?esz informowa? o swoich ?yczeniach oraz o sprawach wa?nych dla Ciebie po porodzie.

Czego mo?esz oczekiwa? od opiekunki poporodowej?

 • pomo?e Tobie i dziecku w piel?gnacji cia?a
 • przeprowadzi codzienne kontrole i odnotuje je w planie opieki
 • nauczy Ci?, jak opiekowa? si? dzieckiem
 • przeka?e informacje, porady i przydatne wskazówki
 • wesprze Ci? w karmieniu piersi? lub butelk?
 • b?dzie pilnowa? zdrowia matki i dziecka i zadba o to, aby? dostatecznie wypoczywa?a
 • z uwag? Ci? wys?ucha
 • przyjmie odwiedzaj?cych Was go?ci
 • wykona lekkie prace domowe
 • po?wi?ci uwag? pozosta?ym cz?onkom rodziny i zaanga?uje ich w opiek?
 • zadba, by? cho? troch? czu?a si? rozpieszczana!

Zg?oszenia

Czy nasza oferta Ci odpowiada? Zg?o? si? w prosty sposób, klikaj?c na ten przycisk, a otrzymasz w podzi?kowaniu mi?y upominek podczas spotkania wst?pnego. 

Zg?o? si? w tym miejscu lub zadzwo? 088 - 130 17 17

Kraamzorg aanvragen?

Kraamzorg aanvragen?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Meld je dan eenvoudig aan via deze button en je ontvangt als dank een leuke attentie tijdens de intake. Meld je aan en maak ook nog eens kans op een mooi kado!

Aanmelden kraamzorg

Advies nodig?

Vraag het aan Sanne

Blijf op de hoogte
en praat mee

Advies nodig?