Eerste resultaten LIP studie

Eerste resultaten LIP studie

Academische Werkplaats Kraamzorg in Geboortezorg (AWKG) en LIP onderzoek

In 2015 is de Academische Werkplaats Kraamzorg in Geboortezorg opgericht. De Academische Werkplaats voert onderzoek uit met als doel de noodzaak van kraamzorg wetenschappelijk te onderbouwen.

In  2016 heeft de AWKG tevens subsidie van ZonMw heeft gekregen voor het LIP onderzoek dat samen met een aantal andere kraamzorgaanbieders en betrokkenen wordt uitgevoerd. Het LIP onderzoek, onderzoekt op welke wijze het Landelijke Indicatie Protocol (LIP) kan worden aangepast zodat het beter mogelijk wordt om kraamzorg op maat te geven.

Kraamzorg de Waarden is een van de initiatiefnemers geweest bij het oprichten van de AWKG en neemt tevens deel aan het gedeeltelijk door ZonMw gefinancierde LIP onderzoek (kraamzorg op maat).

Dit doen we omdat we van mening zijn dat de kraamverzorgende een zeer belangrijke rol heeft bij het signaleren en observeren van gezondheidsrisico’s bij moeder en baby. Als de signaleringen of observaties hiertoe aanleiding geven, handelt de kraamverzorgende zelf of neemt zij contact op met een van de verwijzers. De kraamverzorgende heeft een enorm belangrijke rol in de preventie van gezondheidsproblemen.

We willen jullie hieronder graag informeren over de eerste resultaten van het laatst genoemde LIP onderzoek. 

LIP onderzoek

Inmiddels zijn de eerste resultaten uit het LIP onderzoek bekend. Duidelijk is dat zorg op maat beter en anders kan.   

In 2016 is een aantal deelnemers van de AWKG, waaronder Kraamzorg de Waarden, gestart met het digitaal meten van de zogenaamde kritische observaties (vanuit het ERKEN onderzoek), de observaties die aanleiding zijn om een verwijzer in te schakelen. Tegelijkertijd is gewerkt aan een uniform digitaal meetinstrument voor cliëntervaringen (CliK). De CliK vervangt nu de eerdere cliëntervaringlijst en is aangevuld met de MEQ (een empowermentvragenlijst). Deze laatste meet de mate waarin de moeder zelf vindt dat ze aan het eind van het kraambed  in staat is om alles over te nemen van de kraamverzorgende.

Twee van de deelnemers aan het LIP onderzoek, waaronder Kraamzorg de Waarden zijn in mei 2018 gestart met de postnatale ReproQ en de CliK zodat de cliëntervaringen gekoppeld kunnen worden aan de overige onderzoeksgegevens. De gebruikte lijsten zijn alle gevalideerd.

Eerste resultaten

In het onderzoek is onder andere gekeken naar de effecten op cliëntbeleving van de dienstverlening door de kraamverzorgende, de algemene gezondheid van de cliënt en de empowerment van de kraamvrouw voor een heel scala aan aspecten.

Op 3 aspecten gaan we nader in: meer en minder uren zorg, kritische observaties en AOI-5.

Effect voor meer en minder uren zorg

Wat belangrijk is, is dat duidelijk uit het onderzoek blijkt dat zowel te veel als te weinig kraamzorg een negatief effect heeft op de beleving van de cliënt voor wat betreft de professionele dienstverlening en de facilitaire dienstverlening door de kraamverzorgende.

Bij algemene gezondheid (volgens EuroQol 5D5L utiliteitscore) van de cliënt is te zien dat de score duidelijk lager is als er te weinig kraamzorg gegeven is.  Bij meer uren neemt de score op algemene gezondheid toe.

Wanneer er te weinig uren zorg gegeven worden scoort de mate van empowerment van de cliënt lager. Hoe meer uren hoe hoger de score op empowerment.

Effect voor kritische observaties

Het effect van kritische observaties laat weinig verschillen zien als het gaat over de beleving, de gezondheid of de empowerment van de kraamvrouw. Terwijl uit het ERKEN onderzoek al bleek dat kritische observaties wel effect hebben op de duur van de kraamzorg. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat de duur van de kraamzorg aangepast wordt bij kritische observaties waardoor vervolgens dit effect niet meer meetbaar is. In feite is het probleem dus al opgelost.

AOI-5

De AOI-5 (fluxus, perineumruptuur, NICU-kind, te lage APGAR en/ of perinatale sterfte) laat een flink effect zien op de beleving, algemene gezondheid en empowerment. Dit zou dan betekenen dat het huidige LIP onvoldoende in een aanpassing voorziet op deze aspecten.

Hoe verder

Wij zijn van mening dat kraamzorg op maat enorm belangrijk is en dat de kraamverzorgenden als professionals deze zorg bij uitstek kunnen leveren. Wat we denken te zien is dat voor bepaalde groepen cliënten van te voren te bepalen is, op basis van de nadere uitkomsten van het onderzoek, of ze meer of minder zorg nodig hebben of anderszins aangepaste zorg.

We zouden dan ook in de nabije toekomst willen experimenteren met zorg op basis van cliëntgroepen. Binnen deze groepen is dan ruimte voor iets meer of minder zorg naar gelang het professionele oordeel van de zorgverleners en de wens van de cliënt.  Dat is volgens ons kraamzorg op maat bij uitstek.

Wij danken onze kraamverzorgenden die bereid zijn geweest en nog steeds zijn om mee te werken aan het onderzoek!

Kraamzorg aanvragen?

Kraamzorg aanvragen?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Meld je dan aan en je ontvangt een uniek kadootje tijdens de intake. 

Aanmelden kraamzorg

Advies nodig?

Vraag het aan Sanne

Blijf op de hoogte
en praat mee

Advies nodig?