Integraal geboortetarief: meer kosten dan voordelen?

Terug naar overzicht

Integraal geboortetarief: meer kosten dan voordelen?

Jacqueline Dorscheidt

Hoe ben je in de kraamzorg terechtgekomen?

‘De zorg heeft me altijd aangetrokken. Ik wilde eigenlijk geneeskunde studeren, maar werd uitgeloot. Toen koos ik voor Japanse taal en cultuur en studeerde af in een managementvariant. Ik werkte als leidinggevende voor een effectenbank en op de inkoopafdeling van een multinational voor elektronicaonderdelen. Vervolgens maakte ik een switch naar een leidinggevende functie bij een zorgverzekeraar, op de afdeling Ziekenhuis en instellingen. Kraamzorg en verloskunde hoorden bij die afdeling. Er waren in die tijd grote tekorten. Ik had nauw contact met verloskundigen en kraamzorgorganisaties en leerde twee enorm betrokken beroepsgroepen kennen. Toen kwam er een functie vrij bij Kraamzorg de Waarden waar ik sindsdien werkzaam ben, eerst als hoofd zorg, later als locatiedirecteur en sinds 2010 als bestuurder.’

Vind je dat de kraamzorg moet blijven bestaan?

‘Ja. Ik ben van mening dat kraamzorg noodzakelijke zorg is. Er gaat een preventieve waarde van uit en dat wordt enorm onderschat. Dit komt door kortetermijndenken. Als men wil besparen op de zorgkosten dan kan de kraamzorg daar juist een steentje aan bijdragen. Ik hoop dat het onderzoek dat momenteel gedaan wordt naar de meerwaarde van kraamzorg, waar wij als organisatie in hebben geïnvesteerd, dat ook gaat uitwijzen. Het is belangrijk dat we de waarde van het beroep wetenschappelijk onderbouwen.
We moeten korte metten maken met de onzekerheid zodat de kraamverzorgende in de toekomst een goed geborgde plek heeft binnen de geboortezorg.’

Wat vinden jullie als organisatie belangrijk?

‘Uiteraard dat onze medewerkers hun werk goed kunnen doen. Daarom moet je goed voor je medewerkers zorgen. Onze scholingen zijn kwalitatief goed. We hebben daar een aparte afdeling voor. Ook gaan we zo goed mogelijk om met de wet- en regelgeving en de cao, zodat onze kraamverzorgenden met plezier hun werk uitvoeren.
Onze reiskostenvergoeding is bijvoorbeeld hoger dan de cao en ook qua scholing doen we meer dan we moeten. Het wordt wel steeds moeilijker om dat te blijven volhouden. Er is druk op de kosten omdat het tarief omlaag is gegaan.’

Kraamzorg de Waarden is een stichting. Wat is het belangrijkste verschil met een commerciële organisatie?

‘Binnen een stichting vloeit de winst terug naar de organisatie. Dat is heel anders dan wanneer je met aandeelhouders te maken hebt. Je ziet steeds meer private investeerders in de kraamzorg en die willen winst zien. Ik ben blij dat wij een stichting zijn. Veel kraamverzorgenden zijn zich daar onvoldoende van bewust. Ze hebben vaak geen idee van het verschil. Ze zijn met hun werk bezig en kiezen voor een bepaald bedrijf, of een bepaalde regio. Maar ze zouden hier eigenlijk ook naar moeten kijken, omdat bij een stichting het geld terugstroomt naar de kraamzorg en naar de kraamverzorgenden.’

Hoe waarborgen jullie de kwaliteit?

‘We hebben het HKZ-certificaat en het borstvoedingscertificaat. Maar ik vind het naleven van de regels belangrijker dan het stempeltje. Je moet je bedrijfsvoering op orde hebben omdat je dat belangrijk vindt, niet omdat je daartoe wordt verplicht. Via onze scholingen zorgen we ervoor dat de kraamverzorgenden de bagage hebben om goede zorg te leveren. Ook zorgen we dat onze dienstverlening goed is, dat we mensen netjes te woord staan en dat ze niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Onze planning en intake zijn goed op elkaar afgestemd. We zijn altijd bereikbaar zodat we bij een partus direct iemand daarnaartoe kunnen sturen. Ook hebben we eigen lactatiekundigen in dienst.’

Hoe onderhouden jullie contacten met ketenpartners?

‘Onze directeuren zorg onderhouden contacten met de VSV’s (verloskundige samenwerkingsverbanden, red.) en proberen daar zo veel mogelijk aan deel te nemen. Samen met andere kraamzorgorganisaties vormen we partuspools om te assisteren bij bevallingen in ziekenhuizen. Dat is een mooie ontwikkeling. We hebben veel geïnvesteerd in integrale zorg, we hebben ons in een vroeg stadium aangesloten bij VSV’s en we hebben andere organisaties binnen de KSV’s (kraamzorg samenwerkingsverbanden, red.) gestimuleerd hetzelfde te doen. Het gaat in die VSV’s nu om het afstemmen van zorg, kijken waar je echt wat aan elkaar hebt. Daar valt nog veel te halen. Maar het integrale tarief, daarvan zie ik nog geen voordelen.’

Waarom niet?

'Omdat niet duidelijk is wat het gaat opleveren, of het wel een haalbare manier is om zorg te leveren. Ik heb nog geen berekening gezien die dat aantoont. Ik weet niet over welke omvang we het hebben en over welke investeringen. Gaat het ons niet veel meer kosten dan het oplevert? Dat is totaal onduidelijk. Ook moeten we eerst zorgen dat de meerwaarde van kraamzorg is vastgesteld. Anders hebben we straks één tarief maar is zelfs de bestaansgrond van de kraamzorg nog niet aangetoond.

Wij en ook andere organisaties vinden het te vroeg om in een geboortezorgorganisatie waar het geld wordt verdeeld te stappen. Het hele facturatiesysteem en het administratieve deel zijn nog niet klaar. Het is bijna een black box waar je in stapt. Het is op dit moment een onverantwoord risico. We willen best risico nemen en initiatieven ontplooien, maar wel met
een helder kostenplaatje. Ons wordt wel verweten dat we niet aan de toekomst willen denken, maar dat klopt niet. Waar het om gaat is dat niet helder is waar we in stappen en dat is hoe dan ook onverstandig. Als je wilt zorgen dat de kraamzorg de kraamzorg kan blijven dan moet je stappen zorgvuldig nemen. Het mooiste zou zijn als we daar allemaal zo in zouden staan, dan ben je echt sterk.’

Naam: Jacqueline Dorscheidt
Functie: bestuurder
Organisatie: Kraamzorg de Waarden
Aantal kraamverzorgenden in loondienst: 800
Aantal gezinnen per jaar: 13000
Klanttevredenheidscijfer: 8.7
Werkzaam in de regio’s: Midden-Nederland en Noord-Holland
Keurmerken: HKZ-certificaat, WHO/Unicef-certificaat Zorg voor
Borstvoeding, SBB-erkend leerbedrijf
Bron: Kraamsupport

April 2017

Kraamzorg aanvragen?

Kraamzorg aanvragen?

Spreekt onze kraamzorg je aan? Meld je dan aan en je ontvangt een uniek kadootje tijdens de intake. 

Aanmelden kraamzorg

Advies nodig?

Vraag het aan Sanne

Blijf op de hoogte
en praat mee

Advies nodig?